Varainkeruun kuluttajatutkimus

Sanoman tekemän kyselyn mukaan perheet kokevat varainkeruun perinteisin menetelmin vaivalloiseksi mutta pitävät sitä jatkuvasti tärkeämpänä harrastuskustannusten noustessa.

Lähes jokainen urheiluseura ja koululuokka kerää rahaa esimerkiksi harrastusmaksuja, turnausmatkoja tai leirikoulua varten. Sanoman tekemän kyselyn* mukaan kolme neljäsosaa lapsiperheistä osallistuu varainkeruuseen vuosittain. Varainkeruuta pidetään kuitenkin melko työläänä, vaivalloisena ja liikaa aikaa vievänä: ainoastaan 21% kyselyyn vastanneista kokivat että rahankeruu ei vie liikaa aikaa. Lisäksi, yli kolmannes kyselyyn vastanneista toivoivat uusia kätevämpiä tapoja kerätä rahaa. Tärkeitä kriteereitä sujuvalle varainkeruulle ovat myytävien tuotteiden laatu, prosessin helppous ja ryhmän saama osuus myynnistä.

Kyselyyn vastanneista yli puolet kokivat rahan keräämisen lasten toiminnan tukemiseksi tärkeäksi. Taustasyynä tähän voidaan nähdä harrastuskustannusten kasvu: 60% vanhemmista kertoivat lasten harrastuskustannusten nousseen viime vuosina. Varainkeruuta tehdäänkin aktiivisesti, yli 50% perheistä osallistuu useampaan kuin kahteen varainkeruuprojektiin vuosittain.

 

Kyselyn tulokset tiivistetysti:

60 % vanhemmista kertoo lasten harrastuskustannusten nousseen viime vuosina

54% kokevat rahan keräämisen lasten toiminnan tukemiseksi tärkeäksi

24% kokivat tehdyt rahankeruut helpoiksi ja vaivattomiksi

21% kyselyyn vastanneista kokivat että rahankeruu ei vie liikaa aikaa

35 % varainkeruuta tehneistä vanhemmista kaipaa uusia kätevämpiä tapoja kerätä rahaa

Varainkeruuprojekti tuottaa useimmiten noin 500–1000 euroa

Yli 50 % perheistä osallistuu useampaan kuin kahteen varainkeruuprojektiin vuosittain

 

*Kysely varainhankintamenetelmistä 2017, vastaajia 1541

Luo tunnus

TAI

Unohtuiko salasana?

Täytä tilisi sähköpostiosoite ja lähetämme sinulle linkin salasanan vaihtamista varten.